Technologie – základní přehled

Hnací silou při neustálém vývoji našich produktů je snaha vytvářet vysoce kvalitní a praktické produkty se snadnou instalací, které vždy odpovídají aktuálně platným normám.

V produktovém katalogu se setkáte s různými symboly, které slouží k označení použitých technologií.

Zde uvádíme jejich krátký přehled:

Pro svodiče využívané v napájecích soustavách

Integrované předjištění

Předjištění je u produktů s tímto symbolem zabudováno přímo do svodiče.

Výhody pro Vás:

  • úspora místa
  • nižší náklady na instalaci
  • kratší čas potřebný pro propojení
  • kratší délka připojovacího vedení

Integrované předjištění naleznete u produktů DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard …CI a V(A) NH.

Vlnolam pro bleskový proud

Výkonný svodič typu 1 na bázi jiskřiště láme – podobně jako vlnolam – pronikající energii na podstatně nižší míru. Elektrická instalace je tak chráněna a následné svodiče typu 2 nebo 3 zůstávají nezatíženy, což prodlužuje jejich životnost. 

Direct Current Disconnection

Při použití svodičů přepětí v aplikacích stejnosměrného proudu musí být zajištěno, aby odpojení v případě chyby bezpečně fungovalo také při chybějícím průchodu nulou. Námi vyvinutá technologie DC Disconnection přitom působí jako klín, podobně jako uzavírací ventil, a slouží k přerušení DC proudu.

Přístroje vybavené touto technologií jsou schopny zabránit škodám způsobeným požárem v důsledku DC elektrického oblouku. Tento symbol naleznete na všech produktech skupiny DEHNguard SE DC.

Pro svodiče využívané v IT systémech

actiVsense

Tento symbol naleznete na univerzálních kombinovaných svodičích. Svodič díky technologii actiVsense automaticky rozpozná okolní napětí signálu a optimálně mu přizpůsobí úroveň ochrany – a to v rozpětí napětí až do 180 V.

Svodič přepětí lze flexibilně použít na nejrůznějších rozhraních a je tou nejlepší ochranou zapojených přístrojů a systémových okruhů při výskytu rušivých událostí.

Kompaktní ochrana 3v1

3 rozhraní jsou chráněna pomocí 1 přístroje.

Výhody pro Vás:

  • úspora místa
  • rychlejší připojení kabelů
  • úspora nákladů na instalaci

LifeCheck

LifeCheck neustále monitoruje stav svodiče. Je schopen rozpoznat elektrické a termické zatížení veškerých chráněných komponent – a Vám tak přináší vždy spolehlivé informace.