Vyrovnání potenciálů v oblastech s nebezpečím výbuchu

Potentialausgleich im Ex-Bereich

Obecně platí, že provozovatelé systémů jsou odpovědní za provozuschopnost systému. Právě proto je nezbytné zajistit trvale funkční vyrovnání potenciálů.

V praxi však jako „vodiče pro vyrovnání potenciálů“ bývají často nazývány vodivé části konstrukce nebo nosné kabelové systémy. Tyto však nezaručují požadovanou míru bezpečného, konzistentního a trvale funkčního elektrického spojení. Problémy na sebe nenechají dlouho čekat, zejména v důsledku prováděných změn na budově, kdy dojde k odstranění nebo izolaci vodivých částí. 

Bezpečí pomocí systému DEHN

Úspěšně testované a certifikované systémové řešení společnosti DEHN zajišťuje trvalé vyrovnání potenciálů. Toto řešení slouží pro vytvoření kruhového nebo bodového vyrovnání potenciálů určeného pro montáž na nosných kabelových systémech.   

Vodivé části systému a elektrického vybavení jako agregáty, motory, polní přístroje, nebo senzory lze do vyrovnání potenciálů připojit velmi snadno. Je tak zajištěna ochrana lidského života a vybavení a riziko potenciálního zdroje zapálení minimalizováno.   

Pro plechové kabelové žlaby:

For cable trays

Pro drátěné kabelové žlaby:    

For cable baskets

 

Přehled hlavních výhod:

  • snadná montáž, snadné dovybavení
  • přehledná dokumentace, popisy a dohledatelnost 
  • kompatibilní s běžnými nosnými kabelovými systémy
  • snadné odstranění vad
  • časově nenáročná kontrola, servis a údržba

 


Máte zájem o více informací?

Zavolejte nám na 00420 222 998 880.

Email: info@dehn.cz