Vlnolam pro bleskový proud

S technologií jiskřiště DEHN

WBFPři pozorování energetické koordinace přístrojů na ochranu před přepětím existují značné rozdíly, které jsou podmíněny technickým provedeném svodiče typu 1. Ukázalo se, že při použití svodičů bleskového proudu typu 1 na principu varistorů dochází i při malých amplitudách 10/350μs bleskového proudu k energetickému přetížení či dokonce zničení dále zapnutých svodičů.

U svodičů typu 1 s jiskřištěm během procesu svodu protéká prakticky celý proud svodičem bleskového proudu. Energie se přitom láme – podobně jako u vlnolamu – na dostatečně nízkou úroveň, což ve značné míře snižuje zátěž pro dále zapojené svodiče přepětí.

Wave breaker technology

Svodiče typu 1 s jiskřištěm v produktové řadě Red/Line od společnosti DEHN fungují jako vlnolam. Vedle toho jsou všechny produkty řady výrobků Red/Line vzájemně energeticky koordinovány.