Vedoucí pozice v oblasti technologií díky inovativní síle

Díky vysoce kvalitním produktům pro ochranu před přepětím jsme předním poskytovatelem řešení v oblasti moderní ochranné techniky.

Naše činnost v oblasti výzkumu a vývoje inovací vede k neustálému zlepšování produktů, zvyšování kvality a montážní jednoduchosti. Samozřejmě v naší vývojové činnosti zohledňujeme také zpětnou vazbu z výborů k připravovaným normám a poznatky ze spolupráce s externími výzkumnými centry a vysokými školami. O naše znalosti se dělíme na odborných seminářích a kongresech a podporujeme tak další vývoj specializovaných témat. Více než 300 národních a mezinárodních patentů, vynálezů a ocenění je důkazem neustálého úspěchu naší činnosti a kvality našich produktů a řešení.   

Při veškerých aktivitách v oblasti vývoje a zlepšování produktů se vždy řídíme podle přání a potřeb našich zákazníků. V centru pozornosti je přitom zvyšování bezpečnosti v nejrůznějších oblastech použití.

V souladu se zaměřením podniku musí všechny naše produkty splňovat přísné a jednotné standardy kvality. Provedení produktů přizpůsobujeme normativním rámcovým podmínkám a technickým požadavkům platným v rámci konkrétní země. Díky kvalitním produktům pro přepěťovou ochranu (Red/Line pro energetickou techniku, Yellow/Line pro datovou, informační a měřicí, řídící a regulační techniku) jsme předním poskytovatelem řešení v oblasti moderní ochranné techniky.