Ochrana před bleskem a přepětím pro ropný a plynárenský průmysl

Údery blesku a tranzientní přepětí představují riziko pro citlivá zařízení a komponenty ropného a plynárenského průmyslu. V dnešním konkurenčním prostředí jsou výpadky zařízení vnímány jako významné ohrožení profitability. Pokuste se tedy zredukovat nákladné provozní výpadky a minimalizovat riziko nefunkčního zařízení.   

Každodenní provoz plynárenského potrubí a čerpacích, kompresorových či předávacích stanic lze optimalizovat realizací komplexního konceptu ochrany před bleskem a přepětím.   

A nejenom to. Zároveň totiž zajistíte ochranu svým zaměstnancům, neboť v případě zásahu bleskem v EX-zónách existuje velké riziko výbuchu, a to buď přímým úderem blesku nebo jiskřením v důsledku dílčích bleskových proudů a vzájemného působení. Nenechte to dojít tak daleko. DEHN nabízí řešení pro ochranu před výbuchem a ochranu lidského zdraví.

Potrubí

Získejte kontrolu nad cizím napětím a zamezte škodám

Potrubí jsou často uložena podél vedení vysokého napětí nebo železničních tras. V případě paralelního položení existuje riziko negativního působení cizích napětí, která mohou způsobit velké škody v důsledku opotřebení materiálu.

Ochrana lidského zdraví a života

Cizí napětí vedou často k dotykovému napětí. Toto nebezpečné přepětí představuje v případě volně přístupných částí zařízení nebo opravárenských pracích enormní riziko pro lidské zdraví.

Prevence škod na potrubí

Pasivní ochrana před korozí

Prvním krokem je pasivní ochrana před korozí, při které je vedení ošetřeno speciálním nátěrem nebo povlakem. Tato ochrana sama o sobě však není dostačující, protože i malé nedostatky v povlaku vedou rychle k lokální korozi potrubí. Pro větší bezpečnost je nutné přistoupit k aktivní ochraně před korozí. 

Aktivní ochrana před korozí

Nejúčinnější metodou pro trvalou ochranu před elektrochemickou korozí je katodická ochrana, kdy ochranný (stejnosměrný) proud zabraňuje úniku proudu na problematických místech povlaku nebo potahu.

 

Doporučený produkt

VCSD – vyvinuto speciálně pro katodickou ochranu před korozí

VCSD

Tato inteligentní omezovací jednotka je zkratovací zařízení řízené přepěťovým jevem pro omezení trvalého, dočasného a přechodného přepětí. Kromě toho chrání osoby v případě nepřípustné vysokého dotykového napětí.

Díky zařízení VCSD lze omezit stacionární AC napětí na předem definovanou hodnotu, aniž by byl negativně ovlivněn stejnosměrný potenciál katodické ochrany.

Informace o produktu v Online katalogu

Kompresorové stanice

Nepřetržitá přeprava plynu

Kompresorové stanice slouží pro vyrovnání úbytku tlaku, ke kterému přirozeně dochází během přepravy plynu. Jedná se velmi důležitý článek v síti plynového potrubí umožňující plynulou přepravu plynu od místa těžby až ke konečnému uživateli.

Přímé údery blesku, tranzientní jevy a přepětí v síti mohou vyřadit z provozu části nebo i celá zařízení. V takovém případě dojde k výpadkům dodávek provozovatelům distribučních sítí a v konečném důsledku také konečným odběratelům jako jsou průmyslové podniky a domácnosti.

Úspora času a nákladů

Uvedení poškozených kompresorových stanic zpět do provozu a jejich připojení do sítě je spojeno s vysokými finančními náklady a pracovním nasazením. K tomu se přidává ještě faktor času – jak dlouho není možné takovou stanici využívat pro přepravu plynu? Budete ještě schopní dodržet své dodavatelské závazky nebo již hrozí smluvní pokuty? Vyhněte se těmto situacím.

Optimalizujte provozuschopnost svých zařízení pomocí profesionálního konceptu ochrany. Ochráníte tak své citlivé přístroje a současně zdraví svých zaměstnanců.

Regulační a měřicí stanice

Bezpečnost od místa těžby až ke konečnému spotřebiteli

Regulační a měřicí stanice redukují tlak plynu v přepravní síti na regionální distribuční soustavu. V těchto stanicích se rovněž měří množství plynu fakturované provozovateli distribuční sítě.

Přímé údery blesku, tranzientní jevy a přepětí v síti mohou vyřadit z provozu části nebo i celé zařízení a měřicí techniku. V takovém případě dojde rychle k výpadkům dodávek plynu domácnostem.

Zajištění regulace tlaku - ochrana citlivé měřicí techniky

Pokud dojde k výpadku měřicí techniky, nelze přesně určit, jaké množství plynu bylo dodáno. Následkem jsou časově náročná jednání a intenzivní dotazy ze strany provozovatele sítě.

Pokud dojde k poškození měřicích přístrojů a zařízení, je to velmi nepříjemné. Jejich nahrazení je drahé a trvá dlouho, a to zejména v případech, kdy komponenty musí být kalibrovány.

Nechte si na téma ochrany před bleskem a přepětím poradit právě teď!

Tel: +420 222 998 880-2
Email: [email protected]