Řešení pro dopravní systémy

Vysoce citlivé elektronické systémy lze najít v mnoha oblastech železniční dopravy. Budovy, systémy a související elektrické vybavení však mohou být ohroženy údery blesku či jinými elektromagnetickými zdroji rušení.

Společnost DEHN, která je expertem v oblasti ochrany před bleskem, účinky přepětí a ochrany zdraví při práci, rovněž nabízí i komplexní portfolio ochranných přístrojů a řešení pro oblast elektromobility, a to zejména pro dobíjecí infrastrukturu.

V mnoha městech, obcích a veřejných prostorách se aktuálně provádí modernizace veřejného osvětlení, při které je konvenční osvětlení často nahrazováno LED světly. Pro zajištění dlouhé životnosti bez nutnosti provádět častou údržbu osvětlení by měl být vypracován vhodný a především efektivní koncept ochrany před účinky přepětí již ve fázi plánování, popřípadě alespoň k pozdějšímu datu.

Technická podpora

Telefon: +420 222 998 880

E-Mobilita

Zabezpečte své investice v dnešním neustále se měnícím tržním prostředí.  

Ochranné přístroje DEHN: Bezpečí pro citlivou elektroniku nabíjecí soustavy

Ochranné vybavení DEHN: Bezpečí pro zaměstnance.

Drážní systémy

Úder bleskem a jiné elektromagnetické zdroje představují značné riziko pro elektronické zařízení budov drážní techniky a drážních systémů.

Řešení pro systémy veřejného osvětlení

Ochrana techniky, snížení počtu servisních výjezdů a nákladů na pořízení nového zařízení díky profesionálnímu konceptu ochrany před přepětím, a to již ve fázi přípravy projektu či v rámci modernizace osvětlení.