Práce v souladu s pěti bezpečnostními pravidly

Práce na elektrických zařízeních může být životu nebezpečná. Prosím dodržujte následujících pět bezpečnostních pravidel podle německé normy DIN VDE 0105, aby nedocházelo ke smrtelným úrazům!
 
1. Zcela odpojte

Rule 1 - Disconnect completely
Zajistěte, aby elektrické zařízení bylo odpojeno od všech částí pod napětím na všech pólech.
 
2. Zajistěte proti znovuzapojení

Rule 2 - Secure against re-connection
Bezpečně zajistěte, aby nedošlo k náhodnému znovuzapojení zařízení při práci. V systémech nízkého napětí vyšroubované pojistky jednoduše nahraďte zamykatelným blokačním prvkem.
 
3. Ověřte si, že zařízení opravdu není pod napětím

Rule 3 - Verfify that the installation is dead
Je nyní zařízení opravdu bez napětí? Použijte vhodný měřicí / zkušební přístroj jako například detektor napětí a ověřte na všech pólech, že se zařízení opravdu nenachází pod napětím. Před použitím detektoru napětí ověřte jeho správnou funkčnost. 
 
4. Proveďte uzemnění a zkratování

Rule 4 - Carry out earthing and short-circuiting
Pokud je zařízení bez napětí, připojte vodiče na uzemnění za pomoci zkratovací soupravy odolné vůči zkratu. Důležité: souprava musí být před zkratováním připojena na uzemnění.    
 
5. Zajistěte ochranu před okolními částmi pod napětím

Rule 5 - Protection against adjacent live partsOkolní části ve smyslu těchto pěti bezpečnostních pravidel jsou části umístěné v bezprostřední blízkosti. Pokud některé části v bezprostřední blízkosti místa provádění prací nemohou být odpojeny, je třeba před zahájením prací provést další bezpečnostní úkony. V takovém případě použijte například izolační desky nebo krycí materiál jako ochranu před náhodným dotykem.