Podniková filozofie

Ústřední hodnoty inovace, nezávislost a trvalá udržitelnost jsou základem více než 100letého úspěchu našeho rodinného podniku – nyní již ve čtvrté generaci.

Inovace
Důvěřujeme našim znalostem i našemu citu pro to, co je zapotřebí udělat, abychom se mohli vydat novými cestami. S vytrvalostí a podnikatelskou odvahou urychlujeme vývoj inovací, tak abychom našim zákazník neustále nabízeli co největší užitek. Na intenzivní výzkumnou a vývojářskou činnost budeme vsázet i v budoucnu a otevřeně se hlásíme k významu osobního a odborného rozvoje našich zaměstnanců stejně jako k aktivní podpoře rozvoje další generace zaměstnanců.

Nezávislost
Důležitou premisou veškeré naší činnosti je zachování nezávislosti společnosti DEHN a podnikatelské svobody jejích podílníků. Blaho podniku a zaměstnanců se tak již od založení nachází v rukou rodinných společníků. Tuto nezávislost chceme zajistit i do budoucna.

Trvalá udržitelnost
Naše produkty chrání osoby i majetkové hodnoty. Přispíváme k šetrnému zacházení se zdroji a ochranu životního prostředí a kvalitní charakteristiky tak zohledňujeme stejnou měrou. Trvalá udržitelnost se tedy projevuje v naší činnosti ve zcela konkrétní podobě. Vedle toho bereme velmi vážně naši odpovědnost vůči zákazníkům na jedné straně a rodině majitelů na straně druhé. Hospodářský růst a vývoj v oblastech, které tvoří těžiště naší činnosti, vychází ze spolehlivé úrovně kvality a služeb.