Napěťově řízené zkratovací zařízení VCSD

Napěťově řízené zkratovací zařízení VCSD 40 IP65 (Voltage Controlled Short-Decoupling Device) omezuje dlouhodobé, dočasné a tranzientní přepětí.    

Napěťově řízené zkratovací zařízení VCSD 40 IP65 omezuje dlouhodobé, dočasné a tranzientní přepětí. Omezí rozdíl potenciálů střídavého napětí dle nastavené výše bez ovlivnění DC potenciálu.

Omezuje dlouhodobé AC napětí

Nebezpečí spočívá v tom, že cizí napětí mohou díky AC korozi poškodit potrubí a ohrozit osoby či způsobit další škody.

Tyto škodlivé jevy jsou například:

 • bludné proudy
  způsobené elektrickými drahami
 • electromagnetické pole
  způsobené vedením vysokého napětí
 • zemní zkraty a zkraty
  způsobené vedením vysokého napětí
 • účinky blesku
  způsobené bouřkami

 

Takové přepětí, které trvá po určitou dobu nebo dosáhne určitě hladiny napětí, aktivuje VCSD a přepětí se vybije vůči zemi aniž by to mělo negativní dopady na katodickou ochranu potrubí (DC potenciál). 

Oblast použití

Typická oblast použití je v katodicky chráněných systémech jako jsou potrubí nebo průmyslová úložiště, nepřímé uzemnění stínění kabelu na přístupných místech nebo propojení oddělených uzemnění jako je provozní zem a měřící zem. VCSD snižuje účinky přepětí a jeho dopady na bezprostřední okolí na bezpečnou úroveň.

Hlavní cíle ochrany:
 • ochrana izolovaného potrubí
 • ochrana přístrojů a zařízení
 • omezení a prevence AC koroze
 • ochrana osob v případě přechodného a dlouhodobého přepětí *
Hlvní výhody VCSD:
 • flexibilní a řízené použití v různých oblastech použití 
 • vysoká schopnost svádět proud
 • testované, ucelené a koordinované ochranné řešení 

* Limitní hodnoty nižší než doporučení německého sdružení AFK č. 3 

 

Omezuje dlouhodobé AC napětí