Chytrý. Normovaný. Multifunkční.

DEHNrecord Smart Device (SD) je multifunkční měřicí a analytický přístroj pro sledování kvality elektrické energie v sítích nízkého napětí. S ním odhalíte trendy a problémy včas a vyhnete se tak dlouhodobě škodám a poruchám. Normovaný dle ČSN EN 50160.

Měření, testování, monitorování – s DEHNrecord SD

  • Měření kvality napětí podle normy ČSN EN 61000-4-30, třída A
  • Hlášení událostí v případě překročení mezních hodnot podle normy ČSN EN 50160 a individuální definice mezních hodnot
  • Měření podpětí a přechodných přepětí v síti podle ČSN EN 50550
  • Měření zátěžového profilu a měření výkonu
  • Flexibilní komunikační připojení přes ethernetové rozhraní RJ45 (protokol Modbus TCP/IP a MQTT 3.1)
  • Efektivní zpracování dat na principu edge computingu
  • Integrované, volně parametrizovatelné, digitální vstupy a výstupy
  • Výhody instalace díky adaptaci svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí na fázovou přípojnici

S DEHNrecord SD odhalíte poruchy a závady včas

Díky měřicímu a analytickému přístroji DEHNrecord SD je měření všech relevantních parametrů velmi snadné. 
Přístroj zároveň splňuje platné normy.

1- Napájení 230 V AC nebo 24 V DC | instalace pomocí fázové přípojnice, proto není nutná samostatná kabeláž a předjištění SPD
2 - LED indikátor stavu
3 - Ethernetové rozhraní RJ45 s protokolem Modbus TCP/IP a MQTT 3.1 zajišťující flexibilní komunikační připojení
4 - Parametrizace po internetu
5 - Kompaktní modul pro pět modulových jednotek (TE)
6 - Instalace na montážní lištu
7 - Připojení pro digitální vstupy a výstupy
8 - Připojení pro proudové cívky na měření zátěže a výkonu

Kvalita elektrické energie v síti nízkého napětí


DEHN, to je kvalita elektrické energie

Velké koncerny, malé podniky i domácnosti – dodávky elektrické energie jsou zásadní pro každého.

Aby elektrické sítě fungovaly spolehlivě a plynule, musí být zaručena kvalita napětí v elektrické síti neboli kvalita elektrické energie. Elektrizační soustava je stále více náchylná k poruchám. Důvodem je především rostoucí počet decentralizovaných zařízení na výrobu energie a nelineárních spotřebičů.

Kromě toho se zvyšují počty citlivých elektronických výrobních zařízení. Rychle rostoucí počet těchto nelineárních spotřebičů, jako jsou frekvenční měniče, střídače, napájecí zdroje, LED pouliční osvětlení nebo také elektromobilita, vede ke značnému zpětnému působení sítě.

Hlavním úkolem dodavatelů energií nebo provozovatelů distribučních soustav je dodávat uživatelům energii v patřičné kvalitě – a to co nejspolehlivěji.

Základním předpokladem pro to je použití přístrojů pro měření kvality energie s vysokou vypovídající hodnotou. Právě za tímto účelem vyvinula společnost DEHN multifunkční měřicí a analytický přístroj, který měří podle třídy A.

Instalace DEHNrecord SD v celé síti nízkého napětí umožňuje snadné a dlouhodobé monitorování, včasné odhalení poruch a chyb a v případě vzniku škody i soudní průkaznost.

 

Monitorování kvality elektrické energie podle normy ČSN EN 50160

DEHNrecord SD lze odpovídajícím způsobem konfigurovat prostřednictvím integrovaného přístupu webového serveru nebo prostřednictvím DEHNmonitor PQ.

"Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané do veřejné distribuční sítě" definuje a specifikuje klíčové charakteristiky síťového napětí v místě připojení k síti za normálních provozních podmínek.

Charakteristiky napětí jsou stanoveny pro kmitočet, výšku, tvar křivky a symetrii mezifázového napětí. Při běžném provozu dochází v síti ke změnám parametrů vlivem kolísání odběrů, rušivých jevů a vzniků závad, např. zkratů. Díky měření všech důležitých parametrů umožňuje DEHNrecord SD snadné a dlouhodobé monitorování, aby poruchy a chyby byly odhaleny včas.

DEHNrecord SD – koncept zařízení, který přesvědčí

Chytré kombinace

Multifunkční měřicí a analytický přístroj DEHNrecord SD spolehlivě odhalí poruchy v souladu s normou a lze jej snadno a rychle kombinovat se svodiči bleskových proudů a svodiči přepětí na vhodném instalačním místě pro stacionární měření.

Připojení se provádí pomocí hřebenové propojky bez dodatečné kabeláže a samostatného přídavného předjištění. Svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí s šířkou 3 TE v systému TN-C a 4 TE v systému TN-S a TT lze přímo adaptovat. Příkladem jsou výrobky DEHNventil M2, DEHNshield a DEHNguard ACI.

Kvalitní poradenství s komplexními službami

Potřebujete poradit? DEHN Vám nabízí školení, poradenství a další služby týkající se mnoha zajímavých témat.