DEHNguard SE H LI

Využití tohoto svodiče přepětí doporučujeme u všech systémů, na které jsou kladeny ty nejvyšší nároky na spolehlivost a dostupnost.

DEHNguard SE H LI zabezpečí bezproblémový provoz citlivých zařízení

DEHNguardSvodič je vybaven funkcí včasné signalizace konce životnosti, která uživatele zavčasu upozorní na možnost přerušení přepěťové ochrany. Funkce včasné signalizace konce životnosti a vysoká schopnost svádět proud až do 65 kA (8/20µs) odpovídají zvyšujícím se požadavkům na dostupnost elektrických systémů v průmyslovém prostředí (např. mořské větrné parky, počítačová centra a elektrárny).

Svodič přepětí zaujme svou svou schopností svádět proud Imax do 65 kA (8/20µs) při konstrukci při potřebě pouhé 1,5 jednotce v rozvaděči. Přístroje jsou svodiče Typ 2 (SPD Typ 2) a splňují požadavky normy DIN EN 61643-11. Při jmenovitém napětí 230 V AC vykazují ochranou úroveň ≤ 1,5 kV. Tyto přístroje přepěťové ochrany jsou k dostání v rozmezí 275 V AC až 1000 V AC. Ať už samostatně, či v kombinaci s jinými přístroji, DEHNguard SE H LI vždy představuje tu správnou ochranu.

Všechny další výhody známého modulového designu skupiny produktů DEHNguard, jako např. aretace modulu a kódování modulu proti zaměnění, jsou obsaženy i v produktech DEHNguard SE H LI. V případě potřeby lze vyjmutí ochranného modulu provést snadno bez pomoci jakéhokoli nářadí. DEHNguard SE H LI byl samozřejmě úspěšně testován a odolává vibracím a rázům dle EN 60068-2.

3-stupňový stavový terčík <zelená – žlutá – červená>, spojený s přepínacím kontaktem pro dálkovou specializaci, slouží k informaci o provozuschopnosti přístroje. Žlutý stav signalizuje blížící se konec životnosti. Zde se nabízí možnost zapojení funkce do dálkového dohledu nad aplikací, která umožní preventivní výměnu bez omezení provozuschopnosti. Přístroj zůstává plně funkční až do rozsvícení červené barvy, což přispívá k snadné realizaci preventivních údržbových opatření (např. v případě mořských větrných parků).  

Provedení DEHNguard SE H 1000 FM  má stejné vlastnosti a parametry jako provedení LI, avšak signalizace stavu je pouze dvoustupňová.