Ochrana před bleskem a účinky přepětí pro vysílače mobilních operátorů

Ochrana před přímým úderem blesku a tranzientním přepětím – zajištění spolehlivě fungující sítě  

Důležitým aspektem při rekonstrukci a rozšiřování stávající síťové infrastruktury je vytvoření spolehlivé ochrany před účinky blesku a přepětí. Neustále rostoucí poptávka po přenosových kapacitách a dostupnosti sítě si vyžaduje průběžné rozšiřování stávající infrastruktur.   

Ruku v ruce s novými přenosovými technologiemi musí být neustále přizpůsobováno i nezbytné související vybavení. Technika se sice stává pořád výkonnější, zároveň ale i citlivější.  

Společně s výši investičních nákladů roste i význam ochrany techniky před vznikem škod, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výpadku zařízení.

Vytvořte i Vy komplexní ochranný systém.

Hlavní prioritou je prevence škod následkem úderu blesku do budovy, na které je vysílač umístěn, do mobilní infrastruktury a elektrických systémů. Na prvním místě vždy stojí zajištění neustálé funkčnosti zařízení.   

Komplexní ochranný systém všech součástí vysílače se skládá z

  • vnější ochrany před bleskem s jímači, svodiči a uzemněním; a
  • vnitřní ochrany před bleskem pomocí ochrany před účinky přepětí k vyrovnání potenciálu

Technická podpora

Telefon: +420 222 998 880

Přenos střídavého proudu (AC)

Nová konstrukce šetří místo

Plný výkon s pouhými 4 moduly! DEHNvap s novou kompaktní konstrukcí má součtový proud 100kA (10/350µs). Díky těmto výkonnostním parametrům se v současnosti jedná o nejmenší kombinovaný svodič přepětí na trhu.

Univerzální použití nezávisle na druhu napájecí sítě

DEHNvap CSP vyvinut speciálně pro použití v sektoru mobilních sítích. Tento svodič přepětí je použitelný univerzálně, nezávisle na druhu napájecí sítě. Díky integrovanému obvodu 3+1 spolehlivě chrání sítě TN-S a TT.

Přenos stejnosměrného proudu (DC)

Modulární svodič přepětí DEHNsecure určený pro 48V DC

Díky systému uzamčení modulů odolnému proti vibracím je zaručeno bezpečné uchycení základního dílu a zásuvného ochranného modulu, které odolá otřesům a vibracím stejně jako enormní mechanické zátěži během samotného svodu bleskových proudů.  

Je dobré vědět: ochranný modul lze snadno vyměnit bez nářadí pouze pomocí aretovacích tlačítek. To znamená, že výměna modulu probíhá zcela bezpečně za stálého provozu a bez přerušení přenosu elektrického proudu.