Budovy a systémy

Ochrana elektrického vedení a datových systémů

Destruktivní transientní přepětí v obytných, kancelářských a administrativních budovách a průmyslových závodech se objevují zejména v elektrickém vedení, systémech informačních technologií a telefonních systémech, řídících systémech průmyslových závodů s využitím sítí typu fieldbus a ovládačích klimatizace a osvětlení. Tyto citlivé systémy mohou být chráněny pouze na základě uceleného konceptu ochrany. Zcela zásadním prvkem pro dosažení tohoto cíle je koordinované použití přístrojů přepěťové ochrany (svodičů bleskového proudu a přepětí).  

Úkolem svodičů bleskového proudu je vybití vysokých energií bez destruktivních následků. Instalace probíhá co nejblíže k bodu vstupu elektrického systému do budovy. Svodiče přepětí oproti tomu slouží k ochraně koncových zařízení a jsou instalovány co nejblíže k chráněnému spotřebiči. 

Díky své produktové řadě Red/Line pro elektrické vedení a řadě Yellow/Line pro datové systémy DEHN nabízí ucelenou sadu přístrojů přepěťové ochrany. Široké portfolio umožňuje realizaci ochranných konceptů s optimalizovanými náklady pro všechny typy budov a rozměry instalací.

 

Technická podpora

Telefon: +420 222 998 880

Obytné budovy

V moderních obytných budovách se používá celá řada různých energetických a informačních systémů stejně jako elektronická ochrana konečných spotřebičů. Tyto systémy a zařízení musí být chráněny.

Kancelářské a administrativní budovy

Kromě energetické techniky je v kancelářských a administrativních budovách pro bezproblémové fungování provozních a pracovních postupů zcela nepostradatelná spolehlivě fungující informační a datová technika.

Průmyslové závody

Nefunkčnost výrobních závodů v důsledku bleskových jevů může mít fatální důsledky. Pro zajištění neustálé provozuschopnosti výrobních závodů musí být provedena nezbytná ochranná opatření.

Ochrana bezpečnostních systémů

Ochrana před požárem, vloupáním, osvětlení únikových cest a nouzových východů, elektrické bezpečnostní systémy – to vše musí spolehlivě fungovat i v případě bouřky.

Specifické typy budov

Koncepty, řešení a produkty týkající se ochrany před účinky blesku a přepětí pro celou řadu budov a stavebních zařízení.