Technologie DC Safety

Direct Current Disconnection (DCD)

DCDPři použití svodičů přepětí v aplikacích stejnosměrného proudu musí být zajištěno, aby odpojení v případě chyby bezpečně fungovalo také při chybějícím průchodu nulou. Toto odpojovací zařízení DCD je speciálně navrženo pro DC obvody, aby v případě přetížení bylo zajištěno bezpečné odpojení ochranného přístroje.

Námi vyvinutá technologie DC Disconnection přitom působí jako klín, podobně jako uzavírací ventil, a slouží k přerušení DC proudu. Přístroje skupiny produktů DEHNguard SE DC  jsou schopny přerušit stejnosměrný proud a zabránit tak škodám způsobeným požárem v důsledku DC elektrického oblouku. Svodiče tak zajišťují bezpečnost během celého cyklu životnosti elektrického zařízení.

Svodič přepětí DEHNguard SE DC lze používat u DC proudů až do velikosti 300 A bez předpětí.  Mechanický signalizační terčík a volitelný kontakt dálkové signalizace jsou dalšími funkčními prvky přístroje s moderním designem a šířkou 1,5 modulu rozvaděče.