Ochrana před bleskem / uzemnění

Ochrana budov před mechanickým poškozením bleskem a souvisejícím nebezpečím požáru.