Integrované předjištění

Circuit Interruption (CI)

Circuit InterruptionPoužití zařízení na ochranu proti nadproudu/předjištění vyplývá z požadavku bezpečnosti produktů podle normy pro přístroje přepěťové ochrany. Tím však vzniká zvýšená potřeba místa pro jejich umístění, prodloužená délka vedení a zvýšená časová potřeba a dodatečné finanční náklady spojené s montáží a dimenzováním pojistek. Tyto nevýhody jsou odstraněny již v samotném přístroji přepěťové ochrany díky integrovanému předjištění svodičů, které je optimálně zvoleno s ohledem na zatížení rázovým proudem.   

Produkty s integrovaným předjištěním svodičů od společnosti DEHN se mimo jiné vyznačují sníženou potřebou místa, menší potřebou propojení, a tím i nižšími montážními náklady. Dalšími výhodami tohoto konceptu jsou integrovaná kontrola stavu pojistek a lepší ochranný účinek díky kratším připojovacím vodičům.