Historie podniku

DEHN historyOd 1910: DEHN

Základní kámen naší dnešní skupiny podniků DEHN položil elektrotechnický mistr Hans Dehn, když 21.01.1910 v Norimberku ohlásil živnost „k instalaci elektrických zařízení“. Fascinován přírodní sílou bleskem se Hans Dehn již od založení zabýval možnostmi ochrany před bleskem a vedle elektroinstalací začal rovněž provádět montáže zařízení na ochranu před bleskem.  
Na základě velkého množství nápadů Hanse Dehna byla na začátku 20. let minulého století zahájena také výroba vlastními silami vyvinutých komponentů pro ochranu před bleskem a prvků pro uzemnění.
S nástupem elektrických a elektronických přístrojů a systémů do všech oblastí soukromého i pracovního života se v následujících letech ukázalo, že tradiční hromosvod, který sloužil pouze k ochraně před požárem budov, již sám o sobě není dostatečný. Potřeba vnitřní ochrany před bleskem se ukázala jako nezbytná. Jako výsledek intenzivní vývojářské práce mohl být na začátku 50. let 20. století na trhu představen světově první svodič přepětí pro nízké napětí určený do vnitřních prostor. Tento okamžik znamenal zrod dnešní skupiny produktů na ochranu před účinky přepětí.  

Produktové portfolio bylo zároveň rozšířeno o třetí pilíř, kterým se stala ochrana zdraví při práci včetně nástrojů a prvků pro bezpečnou práci v elektrických zařízeních. 

Průmyslová stránka skupiny DEHN se širokou paletou konstrukčních částí a nástrojů pro ochranu před bleskem a zemnění, ochranu před účinky přepětí a ochranu zdraví při práci, stejně jako i nadále provádění elektroinstalací, tedy prvotní činnosti našeho zakladatele, jsou i dnes jádrem našich obchodních aktivit.  

Zhruba 2 000 zaměstnanců inovativního rodinného podniku DEHN, jenž je v současnosti řízen již čtvrtou generací zakladatelů a který dnes působí po celém světě, se může ohlédnout za více než 110letým nepřetržitým vývojem, tradicí a zkušenostmi.

 

Podrobná historie podniku:

DEHN je inovativní elektrotechnický rodinný podnik s globální působností a více než 100 roky zkušeností a tradice. 

1910: Hans Dehn 21. ledna ohlašuje svou elektroinstalační živnost na magistrátu města Norimberku. Vedle instalací místních sítí, venkovních vedení a budov se stálou složkou obchodní činnosti stává také montáž zařízení na ochranu před bleskem.
1918: Hans Dehn se již brzy začíná zabývat vlastním vývojem prvků ochrany před bleskem. V roce 1918 si nechává registrovat první patent.
1921: Hans Dehn rozpoznává velkou šanci v tehdy ještě silně zaostalé oblasti zásobování elektřinou v Horní Falci a otvírá pobočku v Neumarku, asi 45 km jihovýchodně od Norimberku, čímž úspěšně rozšiřuje svou obchodní bázi
1923: Díky inovátorskému duchu a dobrým nápadům je v norimberské pobočce zahájena průmyslová výroba vlastního programu konstrukčních částí pro ochranu před bleskem a prvků pro uzemnění.
1925: Speciální obchodní činností techniků firmy DEHN se stává provozování velkých amplionů na veřejných akcích a událostech, stejně jako do 60. let 20. století provozování opravny elektromotorů.
1933: Podnik roste. Hans Dehn převádí část odpovědnosti také na své syny Waltera a Willyho, kteří se oba stávají podílníky. Rodinný podnik následně působí pod názvem DEHN & SÖHNE. V roce 1941 se společníkem stává i nejmladší syn Richard.
1939-1945: Druhá světová válka neodvratně omezuje obchodní vývoj. Podnikové budovy v Norimberku a Neumarktu jsou ve válce silně poškozeny. S velkým elánem začíná obnova podniku.

1945 - 1950: Výchozím bodem poválečných aktivit v Neumarktu je skladová hala postavená v posledních měsících války, která se nachází v místě našeho dnešního sídla. V následujících letech obnovy Německa roste především oblast elektroinstalací.

1948: Dochází k oživení poptávky po konstrukčních částech pro ochranu před bleskem a uzemnění. Rozhodnutí postavit žárovou zinkovnu se stává základem pro rozšíření pobočky v Neumarktu jako budoucího výrobního střediska.
1952: DEHN poprvé představuje svůj výrobní program pro ochranu před bleskem a uzemnění na veletrhu v Hannoveru. Vzhledem k silně rostoucí poptávce je nutné rozšířit výrobní středisko v Neumarktu. Vedle ochrany před bleskem a uzemnění je zahájena vývojářská činnost v oblasti „uzemnění a zkratování“. Z této činnosti se vyvinula dnešní produktová oblast ochrany zdraví při práci. Patentovaný kulový čep je v podstatné míře směrodatný i pro dnešní stav techniky. Hans Dehn, zakladatel podniku, ke konci roku umírá. Synové úspěšně pokračují v jeho odkazu.
1953: První vývozní zemí se stává Rakousko
1954: Jako první výrobce na světě uvádí DEHN na trh svodič přepětí pro nízké napětí, legendární J250.
1958: Nastavitelný hloubkový zemnič, přelomový vynález, doplňuje paletu výrobků pro uzemnění a setkává se s velkým ohlasem na trhu. Značka DEHN se stává pojmem v zemnicí technice.
1960: Oslavy 50letého výročí od založení rodinného podniku.
1960 – 1980: Paleta produktů je neustále doplňována a rozšiřována.
1981: Walter, Willy a Richard Dehn odcházejí z vedení společnosti a předávají odpovědnost Hansi-Joachimu Dehnovi a Thomasi Dehnovi, tedy již 3. rodinné genereaci, a Dr.-Ing. Peteru Hassovi
1984: Na trh přichází DEHNventil, první svodič bleskových proudů, a stává se po celém světě synonymem pro novou generaci svodičů. Podnik díky tomu posiluje svou přední pozici na trhu přepěťové ochrany
1986: Opravdový úspěšný příběh ochrany před účinky přepětí začíná díky VM 280, světově prvním svodičem v modulové konstrukci 17,5 mm.
1988: Dochází ke zintenzivnění mezinárodních aktivit. Založení prvního prodejní společnosti v zahraniční, firmy DESITEK A/S v Dánsku.
1990: Sjednocení Německa přináší velké změny i pro DEHN. Zaměstnance společnosti DEHN v následujících letech rozšiřuje celá řada nových, vysoce kvalifikovaných pracovníků z bývalé NDR. Začíná vytváření prodejních struktur v nových spolkových zemích; cílovými trhy se stávají rovněž Polsko, Maďarsko a Česká republika.
1991-1998: Vypracováním a realizací hlavního plánu s názvem DEHN 2000 se podnik připravuje na budoucnost. Na základě úspěchů v tuzemsku i zahraničí je nezbytná rozsáhlá stavební a organizační restrukturalizace a nové zaměření střediska v Neumarktu.
1992: V nových spolkových zemích se úspěšně rozvíjí oblast elektroinstalací. V durynském Hermsdorfu je založena pobočka, která se může díky velkým instalačním zakázkám pochlubit výborným vytížením již od samého začátku.
1996: Jsou představeny nové svodiče bleskových proudů a přepětí řady Yellow/Line pro ochranu datových a automatizačních systémů. Modulový svodič BLITZDUCTOR CT je milníkem ve vývoji produktů ochrany před bleskem a účinky přepětí.  
1999: Z důvodu větší transparentnosti jsou řemeslné aktivity v oblasti elektroinstalací vyčleněny do dceřiné společnosti DEHN INSTATEC GmbH se středisky v Norimberku, Neumarktu a Hermsdorfu.
2003: Vodič HVI s vysokonapěťovou izolací a polovodivým vnějším pláštěm se stává novým milníkem vnější ochrany před bleskem. 
2004: Půl století s přepěťovou ochranou DEHN. Hans-Joachim Dehn a Dr.-Ing. Peter Hasse odchází do důchodu, odpovědnost za technickou oblast přebírá Dr.-Ing. Peter Zahlmann
2010: DEHN slaví 100 let výročí od založení. Co začalo jako malá elektroinstalační firma, je dnes rodinným podnikem působícím na celém světě. 
2010: Financujeme nadační profesuru na Technické univerzitě v Ilmenau na podporu základního výzkumu v oblasti ochrany před bleskem a účinky přepětí.
2011: S Dr. Philippem Dehnen jako jednatelem společnosti vstupuje do vedení společnosti již 4. rodinná generace.
2013: Mezinárodní aktivity pokračují založením tří nových prodejních společností v Jižní Africe, Mexiku a Rusku. DEHN má vlastní společnosti a kanceláře v 17 zemích a dodává do více než 70 zemí celého světa.

Na konci roku odchází Thomas Dehn po více než 33 letech ve funkci jednatele z operativního obchodu. Do vedení společnosti k pánům Dr. Philippu Dehnovi a Dr. Peteru Zahlmannovi přichází Helmut Putsch.

2014: DEHN investuje do budoucnosti; rozbíhají se dva mamutí projekty. Do provozu je uvedeno nové logistické a výrobní středisko v Mühlhausenu a v celém podniku se zavádí software SAP. DEHN zakládá další zastupitelskou kancelář v Turecku. V rozšířeném zkušebním a testovacím centru DEHN mohou být vytvořeny bleskové proudy až 400 kA (10/350 μs), což představuje absolutní highlight zkušební techniky.
2015: Zahájena činnost DEHN (SEA) PTE. LTD. v Singapuru, odkud jsou obsluhovány trhy v jihovýchodní Asii.
2016: Na začátku roku 2016 byl management skupiny posílen o pana Christiana Köstlera, který odpovídá za oblasti nákup, výroba, management kvality, logistika a stavby/infrastruktura.

V březnu byla založena nová pobočka DEHN MIDDLE EAST (FZA) v zóně volného obchodu Jebel Ali ve Spojených arabských emirátech. Společnost DEHN má nyní 16 poboček a 4 obchodní zastoupení v 20 zemích a své produkty prodává do více než 70 států.