Starší verze

Verze 3.201 (květen 2021)

 • Nová kontaktní adresa pro Německo

Verze 3.200 (březen 2021)

 • Vstupní maska a analýza rizik doplněna o nizozemštinu
 • Doplnění mapy hustoty výbojů blesků pro Nizozemí
 • maďarská varianta norem aktualizována na normu MSZ EN 62305-2:2012(TvMI7.2+7.3+7.4)
 • Korektury českých a ruských překladů
 • Aktualizována kontaktní adresa pro Brazílii
 • Další opravy chyb

Verze 3.15 (červenec 2020) 

- aktualizace názvu společnosti DEHN

- aktualizace prolinkování

- v nastavení připojení doplněn výběr MySQL 5  

- rozšíření analýzy rizik o portugalštinu

- rozšíření analýzy rizik o normu ABNT NBR 5419-2:2015

- zkorigované překlady

- zkorigovaný tisk a formuláře

- odstranění dalších chyb

 

Verze 3.1 (duben 2015)

Provedené aktualizace

 • DEHNsupport obecně
  - korektury v chorvatském překladu
  - korektury ve francouzském překladu
  - nový modul DEHNselect SPD

Odstranění chyb

 • Analýza rizika
  - odstranění různých chyb
  - umožněn výtisk / export přehledu nákladů

Verze 3.002 (srpen 2014)

Provedené aktualizace

 • Krycí list při výtisku analýzy rizika: automatické uvedení zpracovatele/projektanta
 • Integrace polského překladu
 • Zohledněna změna CEI 81-3 

Odstranění chyb

 • Chyba výtisku: komplexní forma budovy 
 • Chyba výtisku: analýza rizika s více než 21 vedeními 
 • Chyba výtisku: počet stran
 • Chyba v nástroji Distance: padání při výtisku
 • Chyba v nástroji Distance: ukládání
 • Chyba v zobrazování v designu "Windows - klasicky"
 • Chyba v exportu při náhledu tisku
 • Korektura chyb v překladu

Verze 3.001 (únor 2014)

 • Odstranění chyb

Verze 3 (říjen 2013)

 • Modul DEHN Risk
  - integrace IEC 62305-2 vydání 2 včetně národních úprav
  - přepracování designu obrazovky
  - snazší vkládání parametrů
  - přepracování struktury programu
  - shrnutí parametrů opatření
  - zahrnutí aktivního dotazníku s nastavitelným rozsahem 
  - nový výtisk

Verze 2.047 (listopad 2012)


 •  DEHNsupport 
  - jazyková doplnění
  - úprava databáze
 • Modul DEHN Risk 
  - třídění vedení v abecedním pořadí v kartě "Vedení"
 • Modul DEHN Distance 
  - výpočet pro valbové střechy
  - zlepšení funkce "Měřicí bod" při umístění na šikmých Leitungen
  - zlepšení funkce "Stanovení bodu úderu"
  - zlepšení funkce "Úroveň nulového potenciálu" v případě několika souvisejících budov 

Verze 2.046 (duben 2012)

 • DEHNsupport 
  - úprava databáze
  - odstranění chyb

Verze 2.045 (březen 2012)

 • DEHNsupport 
  - změna vstupu do programu a funkce ukládání u různých modulů
  - přizpůsobení databázi
  - jazyková doplnění
 • Modul DEHN Risk 
  - zahrnutí mapy rozložení úderů blesku do země pro Rusko
 • Modul DEHN Distance 
  - rozšířená funkce vložit/smazat firemní logo
  - rozšířená funkce vkládání pro komplexní budovy
  - lepší zobrazování budov s nižší hloubkou zemniče 
  - stanovení minimální hloubky zemniče 0,1m
   
 •  Návod pro vstup do programu PDF [780 KB] (německy) 

Verze 2.044 (září 2011)


DEHN Distance v. 2.0

 • lepší grafické rozlišení a nová funkce přiblížení 
 • možnost vkládání délky budovy až do 250,00 m a šířky a výšky až do 300,00 m 
 • zahrnutí možnosti "valbová střecha"
 • rozšíření možností vkládání pro komplexní budovy 
 • lepší zobrazení Leitungsdarstellung díky barevnému rozlišení
 • zahrnutí funkce kopírování jímačů a měřicích bodů
 • rozšíření funkcí díky možnosti "Popisky"
 • Stanovení bodu úderu
 • Přepracování výtisku
 • Přepracování nápovědy pro DEHN Distance Tool 

Verze 2.043 (červenec 2011)

 • Zahrnutí makedonského jazyka
 • Doplnění mapy rozložení úderů blesku do země pro Makedonii v modulu DEHN Risk; rozšíření výběru výpočetního základu o národní normu MKS EN 62305
 • Přepracování mapy rozložení úderů blesku do země pro Maďarsko
 • Rozšíření dlouhého/krátkého výtisku při analýze rizika díky odkazu na normu pro součásti ochrany před bleskem EN 50164-1 .... -5 (1 strana)

Verze 2.042 (prosinec 2010)

 • Zahrnutí maďarského jazyka a doplnění mapy a údajů o rozložení úderů blesku do země pro Maďarsko v modulu DEHN Risk; rozšíření výběru výpočetního základu o národní normu MSZ EN 62305.
 • Zahrnutí rakouské předmluvy na téma analýza rizika podle ÖVE/ÖNORM EN 62305-2:2010. Změna faktorů Lf , LO a rf.
 • Platnost v Rakousku od 20.03.2010
 • Přepracování mapy rozložení úderů blesku do země pro Francii
 • Připůsobení ruského jazyka

Verze 2.041 (červen 2010)

 

 • Analýzy rizika vytvořené pomocí verze 2.040, která byla zveřejněna 12.07.2010, a popřípadě i stávající výpočty, které byly přepracovány nebo otevřeny, nejsou správné. V těchto výpočtech nebyly zohledněny rizikové faktory RA a RU (rizikové faktory pro krokové a dotykové napětí vně i uvnitř stavebních objektů). Pro odstranění těchto nedostatků je nutné nainstalovat verzi 2.041 a výpočty přepracovat.
  DŮLEŽITÉ: Chyby se objevují pouze při použití více zón ochrany před bleskem.

Verze 2.040 (červen 2010)

 • Zahrnutí polského jazyka a doplnění mapy rozložení úderů blesku do země pro Polsko v modulu DEHN Risk; rozšíření výběru výpočetního základu o národní normu PN-EN 62305.
 • Zahrnuté ruského jazyka.