Paralelní svorka pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu

V zónách s nebezpečím výbuchu se v průmyslových zařízeních v současnosti stále více používají okružní vodiče pro vyrovnání potenciálu. 

Parallelverbinder im Ex-Bereich für den RingpotentialausgleichPro připojení a spojení lan v zónách s nebezpečím výbuchu v průmyslových zařízeních | Foto: evonik

Speciálně pro spoje elektrických zařízení a připojení vyrovnání potenciálu.

Paralelní svorka Cu/gal Sn je testována pro spoj bez jiskření i pro zkratové proudy.

Při montáži se zajištěna proti samovolnému uvolnění pomocí matky s pérovou podložkou.* Svorka je vhodná a byla testována pro zóny s nebezpečím výbuchuSuitable for use in potentially explosive atmospheres

  • Ex zóny 1/2 (plyny skupiny IIC) a
  • Ex zóny 21 / 22 (prachy)

Tato paralelní svorka nemá žádný vlastní potenciální zdroj vzplanutí (mechanický přístroj) a nevztahují se tak na ni pravidla evropské směrnice 2014/34/EU pro výrobky určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Svorka tak lze používat v atmosféře s nebezpečím výbuchu neomezeně.

Dostupná ve dvou verzích:

Mehrdrähtiger Leiter Cu auf Kuperseil verzinnt
Paralelní svorka Cu/gal Sn, 16 - 95 mm2
Kupferseil verzinnt  auf Kupferseil verzinnt
Paralelní svorka Cu/gal Sn, 16 - 150 mm2

 


*v souladu s požadavky Přílohy 2 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3, Bbl. 2).