DEHN Risk Tool - Analýza rizika

DEHNsupport Toolbox StartscreenProvedením analýzy rizika lze vyhodnotit potenciál ohrožení budov a učinit cílená opaření ke snížení rizika. Výsledkem je ekonomicky smysluplný výběr ochranných opatření př izohlednění stávajících vlastností a druhu užívání budovy. Výsledkem analýzy rizika není pouze stanovení třídy ochrany před bleskem (LPS), ale ucelený koncept nezbytných opatření včetně opatření na ochranu před impulsním elektromagnetickým polem vzniklým při úderu blesku (LEMP).
V modulu DEHN Risk Tool si lze vedle názvů norem užívaných v jednotlivých zemích aktivovat i příslušné národní výpočetní hodnoty.

NOVINKA: Analýza rizika podle IEC 62305-2

DEHN ve své 3. verzi softwaru DEHNsupport nabízí aktualizaci modulu DEHN Risk Tool.
Tato verze obsahuje normu IEC 62305-2.

Risk analysis - Brief instruction PDF [3.6 MB]


Aktualizovaná verze modulu DEHN Risk - novinky

 • Zdarma pro všechny uživatele softwaru DEHNsupport
 • Přepracovaná grafika, vylepšená struktura vstupních masek
 • Aktuální mapa rozložení úderů blesku do země pro Německo
 • Nový dotazník
 • Vyhodnocení zařízení s nebezpečím výbuchu podle Přílohy 3 DIN EN 62305-2
 • Jednodušší práce s konceptem zón ochrany před bleskem při provádění výpočtů
 
 • Doplnění ekonomických hledisek podle DIN EN 62305-2
 • Rychlý a snadný výběr ochranný opatření ke snížení rizika
 • Změněný obsah výtisků
 • Zahrnutí normativních úprav pro jednotlivé země na bázi výpočetního základu podle
 • DIN EN 62305-2