DEHN Earthing Tool - Výpočet délky zemniče

Modul DEHN Earthing slouží k výpočtu potřebné délky zemniče podle IEC 62305-3 v závislosti na druhu zemniče (základový zemnič, obvodový zemnič, hloubkový zemnič). Důležitým faktorem pro stanovení nezbytné délky zemniče je konkrétní rezistivita půdy.