DEHN Distance Tool Module - Výpočet bezpečné vzdálenosti

Modul DEHN počítá dostatečnou vzdálenost pro jímač a všechny uzly vedení. Podle aktuální normy IEC 62305-3 by střešní nástavby na budovách měly být umístěny v ochranném prostoru jímací soustavy, který je tvořen jímači nebo nadzvednutým jímacím vedením (oddálené kruhové vedení nebo napnutá lana) při dodržení vypočtené bezpečné vzdálenosti.

Abychom uživatelům usnadnili práci a čas, jsou v galerii obrázků k dispozici přednastavené typy budov. Po aktivaci daného typu budovy je možné stanovit rozměry (3D modelace budov). Po výběru třídy ochrany před bleskem se automaticky vypočítají a zobrazí bezpečné vzdálenosti. Pro výpočet se použijí normativní parametry podle stanovené třídy ochrany před bleskem (LPS). Základem jsou hodnoty hladiny ochrany před bleskem (LPL).