DEHN Air-Termination Tool - Stanovení výšky jímače

Nástroj DEHN Air-Termination slouží ke stanovení potřebné výšky jímače podle IEC 62305-3. Díky tomuto výpočetnímu modulu lze stanovit výšku jímače v závislosti na třídě ochrany před bleskem (LPS).

Pro stanovení výšky jímače je zapořebí použít výkresy vytvořené v závislosti na třídě ochrany před bleskem (LPS). Pro usnadnění tohoto postupu jsou v modulu uloženy různé kalkulační konstelace. Cílem je navržení technicky správně nastavené vnější ochrany před bleskem. V tomto kontextu je podstatné zejména dimenzování chráněných oblastí v závislosti na výšce jímače..